DEFCON

-> RECORDINGS <-

All 1v1 matches


Player1: Drunk Mum Score: 0Region: NA
Player2: premium kill Score: 0Region: SA
Game lasted: 00h:48m:57s
Player1: Drunk Mum Score: 99Region: SA
Player2: Gen. Mos Quito Score: 83Region: NA
Game lasted: 00h:50m:52s
Player1: Eurofighter Score: 28Region: NA
Player2: complete_duck Score: 63Region: SA
Game lasted: 00h:39m:03s
Player1: Augustus Score: 0Region: NA
Player2: GhostTripper Score: 0Region: SA
Game lasted: 00h:03m:23s
BitCoin: 1BukV9cK5tfGKLZqeQktGqS7QJQjkk1Tms
uptime: 91 days, 21 hours, 10 mins.
how to view these?